3. redna seja

1. 3. 2019 299
Seja je potekala dne 04.03.2019 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.03.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.03.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.03.2019
Začetek veljavnosti: 23.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.03.2019
Začetek veljavnosti: 23.03.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.03.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Konec veljavnosti: 28.10.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o imenovanju komisije za sprejem otrok v vrtec (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.03.2019
Začetek veljavnosti: 05.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.03.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.03.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.03.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.03.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.03.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kultura in umetnost