Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019

Predpisi, na katere predpis vpliva