Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020

Predpisi, na katere predpis vpliva