Popravek Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva