Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del)

Predpisi, na katere predpis vpliva