Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnine

Predpisi, na katere predpis vpliva