Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2005

15. 4. 2005 139
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnine (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 24.02.2005
Konec veljavnosti: 09.04.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.04.2005
Začetek veljavnosti: 16.04.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo