Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva