16. redna seja

29. 9. 2016 215
Seja je potekala dne 05.10.2016 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 66/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.10.2016
Začetek veljavnosti: 29.10.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 66/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.10.2016
Začetek veljavnosti: 22.10.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 66/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.10.2016
Začetek veljavnosti: 22.10.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 66/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.10.2016
Začetek veljavnosti: 22.10.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 63/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.10.2016
Začetek veljavnosti: 08.10.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 63/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.10.2016
Začetek veljavnosti: 08.10.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje (Uradni list Republike Slovenije št. 66/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.10.2016
Začetek veljavnosti: 22.10.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Knjižnice
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (Uradni list Republike Slovenije št. 64/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.10.2016
Začetek veljavnosti: 15.10.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 66/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.10.2016
Začetek veljavnosti: 22.10.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o občinskih taksah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 66/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.10.2016
Začetek veljavnosti: 05.11.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse