Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva