Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2001

Predpisi, na katere predpis vpliva