4. redna seja

29. 1. 2015 270
Seja je potekala dne 04.02.2015 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni list Republike Slovenije št. 11/2015)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.02.2015
Začetek veljavnosti: 07.03.2015
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni list Republike Slovenije št. 11/2015)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.02.2015
Začetek veljavnosti: 07.03.2015
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 11/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.02.2015
Začetek veljavnosti: 28.02.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zagradec – Dečja vas (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.02.2015
Začetek veljavnosti: 24.02.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Zagradec – Dečja vas« (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.02.2015
Začetek veljavnosti: 03.03.2015
Konec veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)