Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Zagradec – Dečja vas«

Predpisi, na katere predpis vpliva