Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 9/1996

30. 10. 1996 136
Sklep o soglasju k cenam programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 9/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.1996
Začetek veljavnosti: 31.10.1996
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 9/1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.1996
Začetek veljavnosti: 31.10.1996
Konec veljavnosti: 06.06.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kultura in umetnost