22. redna seja

28. 9. 2017 163
Seja je potekala dne 04.10.2017 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 58/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 28.10.2017
Konec veljavnosti: 15.01.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oddaja nepremičnin
Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 58/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 28.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 58/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 21.10.2017
Konec veljavnosti: 02.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje (Uradni list Republike Slovenije št. 58/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 21.10.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Glasbene šole
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017 (Uradni list Republike Slovenije št. 55/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 07.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine