Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva