Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017

Predpisi, na katere predpis vpliva