Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva