Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva