Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva