Popravek Odloka o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije

Predpisi, na katere predpis vpliva