Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN S 3/a Kojina – I. faza«

Predpisi, na katere predpis vpliva