16. redna seja

8. 12. 2020 303
Seja je potekala dne 14.12.2020 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Zagradec – Dečja vas« (Uradni list Republike Slovenije št. 197/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče« (Uradni list Republike Slovenije št. 197/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN S 3/a Kojina – I. faza« (Uradni list Republike Slovenije št. 197/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 197/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 197/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o določitvi cene storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 197/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 197/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 197/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 197/2020)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 01.01.2021
Konec veljavnosti: 20.11.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja