Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj-Laze, Podsmreka in Trnovica«

Predpisi, na katere predpis vpliva