29. redna seja

20. 9. 2013 143
Seja je potekala dne 25.09.2013 ob 17.00
GRADIVO
ZAPISNIK

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 82/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 23.10.2013
Konec veljavnosti: 21.07.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj-Laze, Podsmreka in Trnovica« (Uradni list Republike Slovenije št. 82/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 09.10.2013
Konec veljavnosti: 10.03.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Popravek Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje (Uradni list Republike Slovenije št. 82/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 25.09.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Glasbene šole
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 16/6, 16/7, 16/12, 16/14, 16/16, 32/4, 32/6, 32/7, 33/2, k.o. 1815 – Draga (Uradni list Republike Slovenije št. 82/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 09.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 610/2, 611/4 in 614/2, k.o. 1810 – Stična (Uradni list Republike Slovenije št. 82/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 09.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 761/0, k.o. 1807 – Temenica (Uradni list Republike Slovenije št. 82/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 09.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o soglasju k tarifnemu sistemu in višini tarifnih postavk za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC« (Uradni list Republike Slovenije št. 85/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 19.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list Republike Slovenije št. 98/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 30.11.2013
Konec veljavnosti: 10.07.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi