24. redna seja

24. 9. 2021 368
Seja je potekala dne 29.09.2021 ob 17.00
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o višini cen programov v vrtcu Pod Lipo (Uradni list Republike Slovenije št. 159/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 02.10.2021
Konec veljavnosti: 20.11.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci, Predšolska vzgoja
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2021 (Uradni list Republike Slovenije št. 159/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 02.10.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 162/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 162/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Zagradec (Uradni list Republike Slovenije št. 162/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 30.09.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja, Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 162/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 30.09.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja, Zdravstveni domovi, bolnišnice
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični (Uradni list Republike Slovenije št. 162/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 30.09.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja, Zdravstveni domovi, bolnišnice
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje (Uradni list Republike Slovenije št. 162/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 30.09.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja, Glasbene šole
Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Krajevni skupnosti Višnja Gora (Uradni list Republike Slovenije št. 163/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VGL-3c in OPR-6 v OPN Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 163/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora STI-3 v OPN Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 163/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1507/3 k.o. 1823 Dob (Uradni list Republike Slovenije št. 163/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 866/3 k.o. 1819 Velike Pece (Uradni list Republike Slovenije št. 163/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2021/2022 (Uradni list Republike Slovenije št. 172/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 30.10.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila