Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2001

19. 2. 2001 125
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2000 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2001
Začetek veljavnosti: 19.02.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Metnaj (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2001
Začetek veljavnosti: 19.02.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2001
Začetek veljavnosti: 19.02.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kriška vas (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2001
Začetek veljavnosti: 19.02.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju člana Sveta Občine Ivančna Gorica za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2001
Začetek veljavnosti: 20.02.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2001
Začetek veljavnosti: 20.02.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci