Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/1998

1. 4. 1998 105
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 1997 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.1998
Začetek veljavnosti: 01.04.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1998 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.1998
Začetek veljavnosti: 04.04.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine