Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Š 1/a Centov Hrib (Kavka)«

Predpisi, na katere predpis vpliva