Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona 16/c Stransko Polje«

Predpisi, na katere predpis vpliva