Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/b – Kojina

Predpisi, na katere predpis vpliva