Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju ZN 14/a Novi center Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva