Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva