2. redna seja

13. 12. 2010 141
Seja je potekala dne 15.12.2010 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja (Uradni list Republike Slovenije št. 106/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2010
Začetek veljavnosti: 15.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 106/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2010
Začetek veljavnosti: 15.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije št. 106/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2010
Začetek veljavnosti: 15.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Družbene dejavnosti
Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo (Uradni list Republike Slovenije št. 106/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2010
Začetek veljavnosti: 15.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno-pravna vprašanja (Uradni list Republike Slovenije št. 106/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2010
Začetek veljavnosti: 15.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2011 (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2010
Začetek veljavnosti: 25.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča