8. redna seja

16. 9. 2015 204
Seja je potekala dne 23.09.2015 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 73/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.09.2015
Začetek veljavnosti: 08.10.2015
Konec veljavnosti: 15.01.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oddaja nepremičnin
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 73/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.09.2015
Začetek veljavnosti: 15.10.2015
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 24/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.09.2015
Začetek veljavnosti: 01.04.2016
Tip objave: Drugo
Vsebina: Oskrba s pitno vodo