23. redna seja

9. 11. 2017 80
Seja je potekala dne 15.11.2017 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 66/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.11.2017
Začetek veljavnosti: 09.12.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o povečanem številu otrok v oddelkih Vrtca Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 66/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.11.2017
Začetek veljavnosti: 25.11.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Odlok Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (Uradni list Republike Slovenije št. 66/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.11.2017
Začetek veljavnosti: 09.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 70/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.11.2017
Začetek veljavnosti: 26.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Čiščenje, urejanje in raba javnih površin