19. redna seja

17. 2. 2021 69
Seja je potekala dne 22.02.2021 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 36/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 13.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o imenovanju vršilke dolžnosti ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zagradec (Uradni list Republike Slovenije št. 36/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 13.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 842/1, 842/3, 842/4, 842/5 in 842/6 vse 1822 Muljava (Uradni list Republike Slovenije št. 36/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 13.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 967/5 in 967/6 obe k.o. 1811 Dobrava (Uradni list Republike Slovenije št. 36/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 13.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 931/4 k.o. 1809 Šentvid (Uradni list Republike Slovenije št. 36/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 13.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro