4. redna seja

9. 4. 2019 265
Seja je potekala dne 15.04.2019 ob 16.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (Uradni list Republike Slovenije št. 28/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.04.2019
Začetek veljavnosti: 04.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Piskovka (Uradni list Republike Slovenije št. 28/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.04.2019
Začetek veljavnosti: 18.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 28/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.04.2019
Začetek veljavnosti: 04.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 236/121, 236/156, obe k.o. 1823 – Dob (Uradni list Republike Slovenije št. 28/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.04.2019
Začetek veljavnosti: 04.05.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro