Začetek priprav na izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Stična

20. 2. 2024 Gašper S. 1078