12. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

13. 2. 2024 Gašper S. 527
Seja je potekala dne 19.02.2024 ob 16.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centov hrib v delu enote urejanja prostora ŠES-OPPNa (Uradno glasilo e-občina, št. 6/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.02.2024
Začetek veljavnosti: 09.03.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 6/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.02.2024
Začetek veljavnosti: 24.02.2024
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 6/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.02.2024
Začetek veljavnosti: 24.02.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o določitvi cene ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 6/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.02.2024
Začetek veljavnosti: 24.02.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen polnjenja električnih vozil na javnih polnilnicah v občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 6/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.02.2024
Začetek veljavnosti: 24.02.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 6/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.02.2024
Začetek veljavnosti: 24.02.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.02.2024
Začetek veljavnosti: 02.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o določitvi cene storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.02.2024
Začetek veljavnosti: 02.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.02.2024
Začetek veljavnosti: 02.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo