Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje kamnoloma Podsmreka

29. 1. 2024 Gašper S. 368