Asfaltna podlaga še bolj povezala krajane Male in Velike Dobrave

19. 12. 2023 Gašper S. 435