4. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

16. 3. 2023 Gašper S. 573
Seja je potekala dne 22.03.2023 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o imenovanju predstavnika uporabnikov Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični (Uradno glasilo e-občina, št. 10/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2023
Začetek veljavnosti: 25.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja, Zdravstveni domovi, bolnišnice
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Ljubljana (Uradno glasilo e-občina, št. 10/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2023
Začetek veljavnosti: 25.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 10/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2023
Začetek veljavnosti: 25.03.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zvez na področju turizma v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 10/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2023
Začetek veljavnosti: 01.04.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Družbene dejavnosti, Gostinstvo in turizem
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2022 (Uradno glasilo e-občina, št. 11/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine