Začetek pouka tudi na matični OŠ Stična, OŠ Zagradec in njenih podružnicah

2. 9. 2022 Gašper S. 1480