Gasilci iz Radohove vasi obeležili 60-letnico delovanja

12. 6. 2012 3