Prejšnji župan Jernej Lampret postal častni občan pobratene občine Hirschaid

25. 7. 2012 41