Vaja občinskega štaba Civilne zaščite

4. 12. 2012 32