Prisostvovali svečani podelitvi priznanj članom prostovoljnih gasilskih društev iz Hirschaida

3. 5. 2013 2