Ambrus ima novo sodobno gasilsko vozilo AC 24/60

23. 7. 2013 24