Začetek gradnje kanalizacije na Viru pri Stični

16. 9. 2013 17